Rozpoczynamy realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii profilowania graczy na użytek firmy madtoro.studio sp. z o.o.”

Buy now